Газ з відходів: Ukrlandfarming Бахматюка виступає за екологічну електроенергетику

Біогаз – один з екологічно чистих джерел виробництва електроенергії. І Україна входить до десятки країн з найкращим потенціалом для виробництва біогазу.

Агрохолдинг «Авангард», що входить до групи компаній одного з найбільших українських агровиробників, Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка, активно виступає за використання відновлюваних, екологічно чистих джерел енергії та використовує власний біогазовий завод для виробництва електроенергії в Херсонській області, пише “Деловая столица”.

Наслідуючи світові тренди використання екологічно чистих способів виробництва енергії з відновлюваних джерел, один з найбільших агровиробників України запустив власне виробництво електроенергії з біогазу, і планує нарощувати генеруючі потужності. Найбільш ефективно використовувати біогаз прямо на місці його виробництва, відразу забезпечуючи місцевих споживачів теплом і електрикою.

Саме тому підприємство є сусідом птахофабрики “Чорнобаівка” агрохолдингу “Авангард” (група компаній “Укрлендфармінг”) в Херсонській області. Перша черга побудована в 2016 році. Потенціал другої черги – вдвічі більший. А потужність третьої черги планується ще в чотири рази більшою, ніж першої.

“Запуск біогаззаводу в 2016 році для нас був частково і проектом корпоративної соціальної відповідальності – розповідає керівник відділу зі зв’язків з громадськістю Маріанна Коніна. – Ми керуємося не тільки високими стандартами якості при виробництві продукції, а й мінімізуємо негативний вплив наших підприємств на навколишнє середовище. Будівництво біогаззаводу було логічним кроком в цьому напрямку. Тільки за перший рік експлуатації біогазовий завод переробив 57,3 тис. Тонн гною. Вироблену екологічно чистим способом електроенергію ми сьогодні передаємо по “зеленому” тарифу в мережу міста”.

Виробництво електричної енергії на заводі здійснюється двома модульними когенераційними біогазовими установками встановленою потужністю 1560 кВт кожна (сумарно 3,12 МВт), які укомплектовані стаціонарним чотиритактним газовим двигуном внутрішнього згоряння і трифазним синхронним генератором. Паливо для двигуна – біогаз, який виробляється на новому біогазовому заводі.

Вироблений газ з біореактора через систему очищення від сірки надходить на установки електростанції, які перетворюють енергетично високоякісний біогаз в електричну енергію для передачі в мережі АТ “ЕК” Херсонобленерго “за мінусом електроенергії, яка йде на власні потреби заводу і птахофабрики. Для передачі виробленої електроенергії в мережі АТ “ЕК ” Херсонобленерго” біогаззаводом побудована однотрансформаторна підстанція 0,4 / 10 кВ.

Група компаній Укрлендфармінг – найбільший агровиробник в Європі, що управляє найбільшим в Україні банком чорноземів. Агрохолдинг «Авангард», що входить до складу групи Ukrlandfarming, є лідером з виробництва яєць не тільки в Україні, а й у всій Європі. Компанії Олега Бахматюка традиційно є одними з найбільших платників податків в Україні.
РУС
Газ из отходов: Ukrlandfarming Бахматюка выступает за экологическую электроэнергетику

Биогаз – один из экологически чистых источников производства электроэнергии. И Украина входит в десятку стран с наилучшим потенциалом для производства биогаза. Агрохолдинг «Авангард», входящий в группу компаний одного из крупнейших украинских агропроизводителей, Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка, активно выступает за использование возобновляемых, экологически чистых источников энергии и использует собственный биогазовый завод для производства электроэнергии в Херсонской области, пишет “Деловая столица”.

Следуя мировым трендам использования экологически чистых способов производства энергии из возобновляемых источников, один из крупнейших агропроизводителей Украины запустил собственное производства электроэнергии из биогаза, и планирует наращивать генерирующие мощности. Наиболее эффективно использовать биогаз прямо на месте его производства, сразу обеспечивая местных потребителей теплом и электричеством. Именно поэтому предприятие соседствует с птицефабрикой “Чорнобаивка” агрохолдинга “Авангард” (группа компаний “Укрлендфарминг”) в Херсонской области. Первая очередь построена в 2016 году. Потенциал второй очереди – в два раза больше. А мощность третьей очереди планируется еще в четыре раза больше, чем первой.
“Запуск биогаззавода в 2016 году для нас был отчасти и проектом корпоративной социальной ответственности – рассказывает руководитель отдела по связям с общественностью Марианна Конина. – Мы руководствуемся не только высокими стандартами качества при производстве продукции, а и минимизируем негативное влияние наших предприятий на окружающую среду. Строительство биогаззавода было логическим шагом в этом направлении. Только за первый год эксплуатации биогазовый завод переработал 57,3 тыс. тонн навоза. Выработанную экологически чистым способом электроэнергию мы сегодня передаем по “зеленому” тарифу в сеть города”.

Производство электрической энергии на заводе осуществляется двумя модульными когенерационными биогазовыми установками установленной мощностью 1560 кВт каждая (суммарно 3,12 МВт), которые укомплектованы стационарным четырехтактным газовым двигателем внутреннего сгорания и трехфазным синхронным генератором. Топливо для двигателя – биогаз, который производится на новом биогазовом заводе. Произведенный газ из биореактора через систему очистки от серы поступает на установки электростанции, которые превращают энергетически высококачественный биогаз в электрическую энергию для передачи в сети АО “ЭК “Херсоноблэнерго” за минусом электроэнергии, которая идет на собственные нужды завода и птицефабрики. Для передачи произведенной электроэнергии в сети АО “ЭК “Херсоноблэнерго” биогаззаводом построена однотрансформаторная подстанция 0,4/10 кВ.

Группа компаний Укрлендфарминг – крупнейший агропроизводитель в Европе, управляющий наибольшим в Украине банком черноземов. Агрохолдинг «Авангард», входящий в состав группы Ukrlandfarming, является лидером по производству яиц не только в Украине, но и во всей Европе. Компании Олега Бахматюка традиционно являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Щоб завжди бути в курсі останніх новин - приєднуйтесь до нас у Telegram!